Persoonlijke Effectiviteit

Werken aan het vergroten van je Mentale Kracht / Mentale Veerkracht. De trainingen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat jij beter leert presteren en gaat groeien als mens. De effecten zullen dus merkbaar zijn voor wat betreft je prestaties in je privé situatie, op school, op je werk, in je sport en/of in je hobby.

Tijdens de individuele- en/of groepstrainingen staat het uitvoeren van je uit te voeren “taak” centraal. Alleen je kennis, ervaring en vaardigheden zijn soms, door verschillende omstandigheden, niet voldoende om je taak optimaal uit te kunnen voeren.

Tijdens de trainingen schenken we aandacht aan een zestal mentale vaardigheden, die er toe kunnen bijdragen dat jij in je optimale spanning komt, waardoor jij onder druk kunt blijven presteren danwel beter kunt presteren.

  • Doelen stellen
  • Visualiseren
  • Aandachtcontrole
  • Energiemanagement
  • Gedachtecontrole
  • Reflecteren [ARM]

Individuele Training

Frequentie 1 of meerdere sessies (in overleg)
Duur maximaal 1 uur per sessie
Kosten op aanvraag

Groepstraining

Duur 1 tot 4 dagdelen [dagdeel: 3 uur]
Kosten op aanvraag

Groepsworkshop

Duur 2 uur
Kosten Op aanvraag

Incompany trainingen

Duur 1 of meerdere dagdelen [dagdeel: 3 uur]
Kosten op aanvraag